ZOEKEN

Duurzaamheid

Als toeleverancier van spoorwegmaterialen werkt Alom mee aan een duurzame manier van transport voor personen en goederen. Alom zet zich in om in de bouw en het onderhoud en de ontwikkeling van het spoor de CO2-uitstoot zo laag mogelijk te houden.

De laatste jaren heeft Alom diverse initiatieven getoond om de CO2-uitstoot terug te dringen.  In onze projecten, door bijvoorbeeld de ontwikkeling van een raildraagplaat met één van onze partners. Anderzijds in onze bedrijfsvoering, waar auto's gebruik maken van schone en zuinigere brandstof en in ons kantoor waar diverse maatregelen getroffen zijn om energie te besparen.

Maar we willen verder met duurzaamheid. Daarom voert Alom een actief beleid om de CO2-uitstoot verder te verlagen, met innovatieve maatregelen, slimme keuzes in de bedrijfsvoering en door het creëren van nieuwe kansen en samenwerkingsverbanden binnen de branche. Dit doet Alom samen met haar leveranciers, opdrachtgevers, medewerkers en partners.

Wij vragen een ieder mee te denken om onze CO2-uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze CO2-reductiedoelstelling te behalen. Heb je een idee? Laat graag van je horen! Je kunt je idee indienen bij Michelle Vrijhof, KAM manager bij Alom michelle@alom.eu

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de CO2-prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen op www.skao.nl

Om op de hoogte gehouden worden over de initiatieven die Alom onderneemt aangaande duurzaamheid, kunnen documenten gedownload worden. Klik op de button en u ziet een overzicht.